Sập thờ gỗ gụ

20.000.000

Chất liệu: gỗ gụ Lào
Giá theo kích thước:
Chân 16 – 1m97 x 97 = 20.000.000
Chân 18 – 2m17 x 1m07 = 22.000.000
Chân 20 – 2m17 x 1m07 = 24.000.000
Chân 22 – 2m17 x 1m07 = 27.000.000
Chấn 24 – 2m17 x 1m07 = 30.000.000
Giá Chưa Bao Gồm Sơn Pu hoặc đánh véc ly + 4.000.000
Sơn son kiếp vàng + 6.000.000

Mã: 1831 Số lượt xem: 5240 Danh mục: Từ khóa: , ,