Sập Gỗ Gõ Đỏ

38.000.000

Giá theo kích thước:
1m6 x 2m = 38.000.000
1m8 x 2m2 = 41.000.000
Giá bán chưa bao gồm đánh véc ni + 5.000.000 đánh vécni

Mã: 1714 Số lượt xem: 9475 Danh mục: Từ khóa: ,